Den Ëmgang matenaner – ignatianesch Liewenskonscht
Das Gemeinschaftswochenende der CVX LU, das vom 8. Bis 9. Oktober in Clairefontaine stattgefunden hat, hatte zum Thema: „Ich bin ich und du bist du ?! – Von der Herausforderung des Andersseins“. Viele verschiedene Impulse (Übungen, Erfahrungen, Vorträge, Meditationen, Austausch usw) haben ein Herantasten an das Thema sowie eine Vertiefung ermöglicht. Der Implulsvortrag (auf Luxemburgisch) unseres kirchlichen Assistenten wurde mit Texten (auf Deutsch) beleuchtet, die auch zum Austausch in "Lesegruppen" dienten. (Texte: siehe unter dem Vortrag)

A senger Autobiographie beschreift den hl. Ignatius eng vu sengen 1. Begéinungen no senger Heelung a Bekéierung zu Loyola, wou sou zimlech alles schief gelaf ass, wat konnt. Hien ass ënnerwee op sengem Mauliesel a Richtung Monserrat, wou hien engem bekéierte Muslim begéint, wéi et der deemools Dausenden a Spuenie gouf. Si kommen an d’Gespréich, dat sech geschwënn ëm d’Mutter Gottes an hir Jungfräulechkeet dréint. De fréiere Muslim huet seng Schwieregkeete mat deem Glawenspunkt an den Inigo probéiert mat alle Mëttelen an dem Äifer vum nei Bekéierten, de Glawe vun der Kierch ze verteidigen. Well et dem Muslim op eemol onheemlech gëtt, mécht hien sech duerch d’Bascht an den Ignatius als äifrige Ritter vun der Jongfra Maria iwwerleet, wat hee maache soll : dem Mann noreiden an him noutfalls mat sengem Dolch Respekt virun der Mutter Gottes bäibréngen oder léiwer d’Saach op sech beroue loossen. Well hie senger Hänn kee Rot weess, iwwerléisst hie bei enger Kräizung sengem Mauliesel d’Wiel : wann deen déi selwecht Richtung aschléit wéi säi Géigner, da giff en him et weisen ! Zum Gléck wielt de Mauliesel deen anere Wee an den Ignatius erkennt doranner de Wëlle vu Gott…

Et kann een iwwert déi Episod schmunzelen an den eeleren Ignatius huet dat och gemaach, mee verlafe net heiansdo eis Begéinungen a Gespréicher e bëssen ähnlech ? Am Ufank ass ee voll gudde Wëllen, oppen an tolerant, an dann op eemol kippt dat Ganzt : et fënnt keen Austausch méi statt, keng géigesäiteg Beräicherung, mee et gëtt just nach stur Fronten, hannert deene jidderee sech verkraucht an déi ee verteidigt. Kommunikatioun ass eng Konscht, déi och den Ignatius a sengem Liewen huet misse léieren. Dat huet hien awer esou gutt gemaach, datt mir haut nach vun him léiere kënnen. Wat huet den Ignatius eis also zum Ëmgang matenaner ze soen ? Ech wëll fir d’éischt 7 Regele vun der Kommunikatioun erläuteren, sou wéi de Willy Lambert [1] sie aktualiséiert huet, no der Instruktioun vum Ignatius u seng Matbridder, déi um Konzil zu Trient sollten Deel huelen. An engem 2. Deel wëll ech, och nom Willy Lambert, 6 Grondhaltungen erausschielen, vun deenen eng gelonge chrëschtlech an ignatianesch Kommunikatioun lieft.

1. Déi 7 Regele vun der Kommunikatioun

Fir de jonken Uerde vun de Jesuite war d’Participatioun vun e puer vun hire Memberen um Konzil eng grouss Eier, mee och een Défi an ee Risiko. Et goung drëm, als neien Uerden an als jonk Theologe mat de Kardineel a Bëscheef ze schwetzen an där schwieriger Ausernanersetzung mat dem Protestantismus a fir ee Renouveau vun der kathoulescher Kierch ze garantéieren. Dofir huet den Ignatius senge Matbridder eng ganz Instruktioun mat op de Wee gin, sie awer fräi gelooss, dat unzewenden, wat sie fir richtig halen op der Plaz.

Als 1. invitéiert den Ignatius seng Matbridder, all Gespréich als wäertvoll a kostbar unzegesin. All Kommunikatioun ass souwuel ee Geschenk vu Gott wéi och eng Aufgab un all, déi dru bedeelegt sin. Dofir gëllt et, Uecht ze gin a gutt opzepassen (« wachsam und achtsam »), sech gutt virzebereeden an op all Gespréich ënnerlech anzestellen. Ze séier ass engem eppes Wichtiges entgaang, huet een zevill iwwerflächlech nogelauschtert oder eppes falsch verstanen. Ze séier ass ee versicht, deem Anere seng Meenung opzeschwätzen an domatt ass d’gutt Atmosphär séier gestéiert ! Schonn an den Exercissen réit den Ignatius deem, deen d’Retraite begleed, ëmmer ze versichen, dat Gutt a Richtegt am Retraitant sengen Aussoen ze sichen a gegebenenfalls nozefroen, op en hie richteg verstan huet. Eng positiv Grondastellung soll d’Regel sin (« a priori favorable »), net d’kritescht Hannerfroen an Afrostellen op Grond vu mengen eegenen Iwwerzeejungen a Meenungen.

Als 2: Da soll een sech fir all Gespréich Zäit a Rou huelen, besonnesch bei schwierigen Themen, wou ee séier unenee gerode kann. Den Ignatius lued seng Matbridder an, lues, bedächteg a mat Léift ze schwätzen, deen Aneren also net mat sengen eegenen Iddien ze iwwerrennen an nëmmen drop lass ze rieden. Heiansdo huet een an engem Gespréich den Androck, datt d’Leit eréischt dann iwwerleeën, wa sie sech selwer schwetzen héieren ; esou kann ee gelongenen Austausch seele stattfannen. Wa mäi Vis-à-vis mech verstoe soll, muss ech mir iwwerleeën, wéi ech him am beschten dat nobréngen, wat mir um Häerz läit. An ech muss hien eescht huelen als eegestännege Partner, mat deem ech déi beschten Entente wëll fannen ; an déi baséiert op der Léift an net fir d’éischt op der Bahaaptung vu mengem Standpunkt !

Doraus erwiisst déi 3. Regel : nolauschteren, bei sech selwer sin an dem ganze Mënsch, dee mäi Vis-à-vis ausmécht, Opmierksamkeet ze schenken. Wann ee gutt nolauschtert, mécht een deem Anere gewëssermoossen ee Raum op, fir einfach kënnen do ze sin, sech ze artikuléiere mat deem, wat een erlieft huet a sech unzevertraue mat sengen Uleies. Wann ee selwer ënnerlech roueg ass, kann een och op seng eege Gefiller Uecht gin a sie net onreflektéiert op de Gespréichspartner projizéieren. Dobei kann et hëllefen, op verschidden Dimensioune vun der Kommunikatioun opzepassen : den Inhalt vum Gespréich natierlech, mee och d’Gefiller vun deem Aneren a seng Wënsch oder Absichten, déi hien net onbedéngt kloer ausdréckt. Verstin ech mäi Vis-à-vis richteg ? Kann ech matfillen, noempfannen, wat hie motivéiert ? A wëll ech him elo dorop eng Äntwert gin oder léiwer näischt soen (Décisioun !) ?

U 4. Plaz soll een Uecht gin, méiglech ouni Viruurteeler nozelauschteren, onparteiesch an differenzéiert virzegoen fir eng Atmosphär vu Versteesdemech a Respekt ze schafen (cf. Text von Nell Breuning). An enger Diskussioun mat Argumenter réit den Ignatius dofir, ëmmer wann een d’Wuert ergräift fir eng Positioun ze verteidigen, Grënn derfir an dergéint ze soen. Domatt fillt deen Anere sech eescht geholl, an et et dréckt een aus, datt et engem virun allem ëm dem Herrgott säi Wëlle geet, net drëm, onbedéngt Recht ze kréien a seng Meenung duerch ze setzen.

5. solle sou wäit wéi nëmme méiglech Autoritéitsargumenter, déi den Anere monddout maache kënnen, ewech gelooss gin : « d’Kierch léiert eis », « de Poopst Benedikt seet », « d’2. Vatikanescht Konzil huet beschloss », asw. Et geet drëm, fräi ze bleiwen an enger Diskussioun, net « leidenschaflech » am Sënn vun enger ënnerer Onfräiheet, vu Viruurteeler, Ängscht oder Fixéierungen. Schonn den hl. Paulus huet de Korinther virun Ae gefouert, datt hien ëmmer probéiert huet, « allen alles zu sein » (1. Kor 9,19-23) fir sou vill wéi méiglech Mënschen op de Wee vum Liewen ze féieren amplaz sie an den Eck ze drängen.

Als 6. Regel soll een zwar däitlech, mee och bescheide seng Meenung duerleeën. Kee Mënsch ass onfehlbar, och ech net (cf. Poopst Benedikt zum Hans Küng) ! Ech duerf eng eege Meenung hun, déi deen Anere jo och weider féiere kann, ee Vis-à-vis ouni Réckgrat hëlleft kengem, mee meng Iwwerzeejunge sollen ee fräie Bäitrag zum Gespréich sin, déi deen Aneren unhuele kann oder och net.

Schliesslech, an domatt ass den Ignatius immens modern, lued hien an, datt een sech Zäit hëllt. D’Zäit ass eent vun de kostbarste Geschenker, dat ech engem Mënsch ka maachen, besonnesch wann hien sech mir mat perséinlechen Themen an Uleies wëllt uvertrauen. Léiwer ee Gespréich op spéider verschieben wéi tëscht Dir an Aangel séier eppes regelen ; dat gëtt deem Aneren net gerecht a léisst just Frustratioun aus ! De gudden Ëmgang mat der Zäit, sou de Willy Lambert, ass eng Art a Weis, den Herrgott an d’Mënschen ze respektéieren an ze éieren.

Fir dës Regele gutt unzewenden an ze respektéieren, réit den Ignatius senge Matbridder, ëmmerhin de beschten Theologen deemools aus dem jonken Uerden, sech dran anzeüben an duerch den deegleche Réckbléck ze iwwerpréifen, wou si domatt dru sin. Dëse Réckbléck ka souwuel perséinlech wéi och gemeinschaftlech sin !

2. Sechs Grondhaltunge vun der Kommunikatioun

Am Géigesaz zur mësslongener Kommunikatioun vum Ignatius mat dem fréiere Muslim kann een hei Demut, Léift a Gedold op déi 1. Plaz stellen. Mat all mengem Wëssen an all menger Kompetenz kann ech an all Gespréich eppes léieren. Ouni d’Léift ass all nach esou gescheite Wuertwiessel eidel Gedröhns, kënnt ee mam Paulus soen (1. Kor 13) an d’Gedold ass « de laangen Otem vun der Leidenschaft » (Ernst Jüngel). Dat kléngt evident, mee huelen ech mäi Vis-à-vis och wierklech eescht ? Si meng Reaktioune vu Wohlwollen a Léift geprägt, och fir vläicht ze akzeptéieren, datt hie mech net richteg versteet oder meng Meenung net deelt ? Et geet drëm, vum Egotrip erof ze kommen an zur Begéinung an der Léift ëmzeschalten, sou wéi de Jesus dat mat sou ville Mënsche konnt, déi bei hie komm sin.

Ehrfurcht/Respekt : ee Mënsch ze éieren heescht, seng Würde ze respektéieren, hie grouss gin ze loossen amplaz sech vun der Sucht no Unerkennung a Muecht leeden ze loossen (cf. Johannes den Deefer : « Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden » (Joh 3,30). D’Ehrfurcht ass déi Grondhaltung fir all Empfannen, Begéinen, Verhalen a Kommunizéieren. Et muss een sech ëmmer nees an sie anüben a sie sech schenke loossen vu Gott a vun anere Mënschen. Et geet drëm, mat den Ae vum Häerz dat Wäertvollt am Aneren ze gesin, op et sech elo ëm Gott, Mënschen, aner Liewewiesen oder iergend eppes Geschafent handelt. Ee kontemplative Bléck also, net een, dee Besëtz ergräift, deem Aneren d’Loft fir ze otmen hëllt oder hie fir meng Zwecker mëssbraucht. Een animéiert Gespréich kann heiansdo engem Boxmätch gläichen, mee et soll net zum KO féieren !

Lauschteren : « Seit wir ein Gespräch sind und hören können aufeinander » heescht ee berühmte Vers vum Hölderlin, vun deem oft vergiess gëtt, den 2. Deel ze zitéieren ! Wann ech engem Mënsch nolauschteren, maachen ech Liewen an him waakreg. Duerch d’Nolauschtere gin ech eréischt op fir een « Du », do fänkt richteg Kommunikatioun eréischt un. Een erléisend an erléiste Gespréich fënnt da statt, wann een aus dem Lauschtere schwätzt an d’matgedeelte Wuert zréck an d’Lauschteren op deen Anere féiert. Nolauschteren ass alles Aneschters wéi passiv, villméi wend een sech aktiv an empatesch deem Aneren zou, et probéiert een, dat wat een héieren huet, ze verstoen an ze verdauen, wat vill Gedold viraussetzt (cf. Text Roman Herzog).

Vertrauen : dora wuerzelt alles ! Ouni géigesäitegt Vertraue a Vertrauensvirschoss kann et keng Kommunikatioun gin ! Wéi schwéier ass et, mat engem ze schwätzen, wann engem Mësstrauen entgéint schléit ! Vum Ignatius gëtt erzielt, datt hie senge Matbridder zwar ëmmer ganz genau Instruktioune fir wichteg Missioune mat op de Wee gin huet, mee hien huet hinnen ëmmer un d’Häerz geluegt, déi Mëttel fräi unzewenden, déi hinnen am gëeegenste geschéngt hun op der Plaz. No enger Missioun, déi hien engem Matbrudder uvertraut huet, war seng 1. Fro net : « Hues du gemaach, wat ech dir gesot hat ? », mee : « Kënns du zefridde mat dir selwer heem ? ». Esou gesäit Vertrauen ass, ganz de Contraire vu militärischem Gehorsam !

Respektéieren, datt jiddereen anescht ass a sech deem upassen, d. h. d’Liewenssituatioun an de Charakter vun deem Eenzelne berücksichtigen. Dat kënnt däitlech, wann och fir eis haut ë bësse lëschteg, an der Instruktioun vum Ignatius un d’Matbridder eraus, déi an Irland geschéckt sollte gin (Choleriker, Phlegmatiker). Et ass hëllefräich a sënnvoll, all Mënsch a senger Eeegenart ze erfaassen an hien esou eescht ze huelen a senger aktueller Befindlechkeet : Gesondheet, gesellschaftlech a beruflech Situatioun, Stëmmung, asw.

D’Wourecht mat Léift soen : et geet net drëm, sech wéi ee Wiederhunn no der Meenung vu jidderengem ze dréien, mee schonn, säi Mann/seng Fra ze stellen, dat awer mat Léift a Respekt. Ee bekannte Sproch vum Ignatius ass deen, et soll een zur Dir vun deem Aneren eragoen, hien awer duerch seng eegen Dir erausféieren. Wat wéi eng Manipulatioun ausgesäit – an et och ka sin, wann ech mech net vun der Léift féiere loossen – ass a Wierklechkeet ee ganz klugen Hiweis. Wou ass dee Punkt, op deem mäi Vis-à-vis oppen ass ? Wou kann ech hien am beschten ofhuelen a sengen Usiichten an Iwwerzeejungen ? Wa mir dee gemeinsamen Terrain fonnt hun, kann d’Kommunikatioun an d’Bezéiung sech entwéckelen. Sie muss awer net op deem Punkt stoe bleiwen : Wou mengen ech, deen Aneren hiféieren ze kënnen, natierlech fir säi Bescht an ouni hien a senger Fräiheet anzeschränken ? Esou eng « klug Begéinung » ass sécher eng Gratwanderung, mee wa sie mat Léift an Discernement gefouert gëtt, kann sie jidderee beräicheren !

3. TEXTE die den Vortrag beleuchten

a. Texte von Ignatius von Loyola

Erstens: Wie man beim Umgang und Verkehr mit vielen Personen für das Heil und den geistlichen Fortschritt der Seelen mit göttlicher Gunst viel gewinnt, so wird umgekehrt in solchem Umgang von unserer Seite und manchmal von beiden Seiten viel verloren, wenn wir nicht wachsam sind und mit der Gunst des Herrn beschenkt werden.
Und da wir gemäß unserer Berufung solchen Umgang nicht vermeiden können, so werden wir umso ruhiger in unserem Herrn gehen, je mehr wir vorausschauend und in einiger Ordnung ausgerichtet sind.
Es flogen einige Dinge, von denen oder anderen dergleichen wir in unserem Herrn Nutzen haben können; man kann dabei weglassen oder hinzufügen
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 112).

Zweitens: Ich wäre langsam im Sprechen, bedächtig und liebevoll, vor allem bei einer Festlegung in den Dingen, die auf dem Konzil verhandelt werden oder verhandelt werden könnten.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 112)

Drittens: Ich wäre langsam im Sprechen, indem ich das Hören für mich nutze; ruhig, um die Auffassungen, Gefühle und Willen derjenigen, die sprechen, zu verspüren und kennen zu lernen, um besser zu antworten oder zu schweigen.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 112)

Viertens: Wenn von dergleichen oder anderen Stoffen gesprochen wird, Gründe für beide Seiten geben, um sich nicht durch eigenes Urteil beeinträchtigt zu zeigen; ich würde mich bemühen, niemanden unzufrieden zurückzulassen.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 112)

Fünftens: Ich würde nicht irgendwelche Personen als Autoritäten heranziehen, vor allem nicht, wenn sie groß sind, außer in sehr überlegten Dingen; denn ich muss mit allen gut stehen und darf für niemanden eine Leidenschaft haben.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 113)

Sechstens: Wenn die Dinge, von denen gesprochen wird, so gerecht sind, dass man nicht schweigen kann oder darf, darin seine Meinung mit größtmöglicher Ruhe und Demut geben und mit „vorbehaltlich eines besseren Urteils“ schließen.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 113)

Überhaupt: Um sich über erworbene oder eingegossene Stoffe miteinander zu sprechen und darüber zu verhandeln, hilft es sehr, wenn ich darüber sprechen will, nicht auf meine freie Zeit oder Zeitmangel und Eile bei mir zu achten, das heißt, nicht ob es mir gelegen ist, sondern ob es gelegen und angemessen ist für die Person, mit der ich verhandeln will, um sie zu größerer göttlichen Ehre zu bewegen.
Ignatius von Loyola: Unterweisung für die Mitbrüder in Trient (1546) (KNB, 113)

b. Texte von zeitgenössischen Autoren

« Es ist mir der Gedanke gekommen, Auskunft darüber zu geben, welche Methode ich anwende und welche Methode ich jedem, der mir nachrückt, anempfehlen und ans Herz legen möchte. Das ist das Verfahren, alles, was in der Meinung des Gegners an Wahrheitsgehalt enthalten ist, bis aufs Letzte, auf das Tüpfelchen auf dem i, anzuerkennen. Das ist für mich zunächst ein Gebot intellektueller Redlichkeit. Ich halte es aber darüber hinaus auch methodisch für die geeignetste und Erfolgversprechendste Verfahrensweise.
Woraus beziehen die meisten Irrlehren ihre Zugkraft? Sie beziehen sie doch aus dem, was an wahrem Gehalt in ihnen drinsteckt. Und wenn ich meinem Diskussionsgegner beweise, dass ich diese Wahrheitselemente kenne, dass ich sie mit ihm teile, dann weiß er zunächst einmal, dass ich ihn verstanden habe und dass ich den Willen habe, ihn richtig zu verstehen. Und damit gewinne ich bereits seine Sympathie, seine Bereitschaft, dass er auch mich richtig verstehen will und dass wir zu einem Gespräch miteinander kommen über die Sache und nicht Stroh dreschen in einer Rede, in der jeder unter den Termini (Begriffen), derer er sich bedient, etwas anderes versteht und wo man glaubt, er sei übereinstimmender Meinung, und man ist in Wirklichkeit weit auseinander, oder umgekehrt, dass man glaubt, man liege im Streit miteinander und in Wirklichkeit meint man genau dasselbe.“
(Oswald von Nell Breuning SJ, Dankansprache zu seinem 100. Geburtstag,
zitiert in: Willi Lambert, Die Kunst der Kommunikation, S. 76-77).

« Seit wir ein Gespräch sind und hören können aufeinander »
Hölderlin (1770-1843)

„Oft reicht es schon aus, einem einsamen, in sich verkapselten Menschen einfach zuzuhören. Ich weiß auch, dass dafür mitunter viel Geduld, ja sogar Toleranz vonnöten ist; denn manche Einsamkeit ist ja auch auf Fehler des Einsamen selbst zurückzuführen. Aber solche Geduld lohnt sich meistens auch: Allmählich öffnet sich der Gesprächspartner und belohnt einen mit wachsendem Vertrauen, ja mit Freundschaft. Und außerdem: Selbst, wenn es dazu nicht kommt – man kann aus jedem Gespräch, bei dem man selbst nicht dauernd redet, sondern einfach zuhört, unendlich viel erfahren und lernen.
Ich kann das in meinem Amt von der entgegengesetzten Seite her erleben. Wie oft möchte ich an einer Veranstaltung nur teilnehmen und Menschen zuhören. Und dann bestürmen mich die Veranstalter, ich solle zu ihrem Thema doch das Wort ergreifen und möglichst etwas Richtungsweisendes sagen. Aber wie soll ich denn richtungsweisende Ideen haben, wenn man mich vorher nicht auf die Sorgen und Probleme der Beteiligten hören lässt? Ich rate Ihnen: Lassen Sie sich auf dieses Spiel nicht ein! Hören Sie zu, ehe Sie urteilen! Ich werde mir diesen Freiraum immer wieder schaffen.“
(Bundespräsident Roman Herzog, Weihnachtsansprache 1995,
zitiert in: Willi Lambert, Die Kunst der Kommunikation, S. 93)

„Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft“
Eberhard Jüngel, protestantischer Theologe (*1934)

„Um mit manchen Großen oder Vorgesetzten zu verkehren und ihre Liebe zu erlangen zum größeren Dienst für Gott, unseren Herrn, zuerst schauen, von welcher Art einer ist, und uns daran anpassen, nämlich, wenn er cholerisch ist und rasch und munter spricht, irgendwie in der Unterhaltung in guten und heiligen Dingen seine Weise einhalten und sich nicht ernst, phlegmatisch oder melancholisch zeigen. Bei denen, die von Natur zurückhaltend, langsam im Reden, ernst und gewichtig in ihren Gesprächen sind, ihre Weise ihnen gegenüber annehmen. Denn dies ist es, was ihnen angenehm ist: Ich bin allen alles geworden (vgl. 1 Korinther 9,22).
Zu beachten ist: Wenn einer von cholerischer Veranlagung ist und mit einem anderen Choleriker verkehrt und sie nicht in allem eines selben Geistes sind, besteht größte Gefahr, dass sie in ihren Gesprächen mit ihren Aussagen aneinandergeraten. Deshalb muss einer, wenn er erkennt, dass er von cholerischer Veranlagung ist, sogar in allen Einzelheiten in Bezug auf den Verkehr mit anderen, wenn es möglich ist, sehr mit Gewissenserforschung gewappnet gehen oder mit einer anderen Erinnerung, zu leiden und sich nicht gegen den anderen aufzuregen, vor allem wenn er erkennt, dass dieser krank ist. Wenn er mit einem Phlegmatiker oder Melancholiker verkehrt, besteht keine so große Gefahr, sich auf dem Weg übereilter Worte zu entzweien.“
Ignatius von Loyola, Instruktion an die Jesuiten, die nach Irland gehen sollen:
„Über die Art und Weise der Kommunikation mit Menschen im Herrn“,
in: Ignatius von Loyola, Briefe und Unterweisungen, übers. u. hrsg. Von Peter Knauer, Würzburg 1993, S. 63.

„Damit sowohl der, welcher die geistlichen Übungen gibt, wie der, welcher sie empfängt, mehr Hilfe und Nutzen haben, ist vorauszusetzen,
  dass jeder gute Christ bereitwilliger sein muss, die Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verurteilen;
  und wenn er sie nicht retten kann, erkundige er sich, wie jener sie versteht;
  und versteht jener sie schlecht, so verbessere er ihn mit Liebe;
  und wenn das nicht genügt, suche er alle angebrachten Mittel, damit jener, indem er sie gut versteht, gerettet werde.“

Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Nr. 22, übers. von Peter Knauer SJ, Würzburg 19992, S. 37.

c. Texte aus dem Neuen Testament

Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: „Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine Mutter! Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend auf befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen.
Markusevangelium 10,17-22

Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe, und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure gemeinsame Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist.
Hl. Paulus an die Epheser 4,1-7

Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen bin ich sozusagen ein Gesetzloser – nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi -, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung Teil zu haben.
1 Korinther 9,19-23

Die Jünger des Johannes gingen zu ihm und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Johannes (der Täufer) antwortete: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.
Johannesevangelium 3,26-30

Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude, mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. (...)
Wer von diesem Wasser (des Brunnens) trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.
Johannesevangelium 4,7-10; 13-15

[1Willi Lambert, Die Kunst der Kommunikation. Entdeckungen mit Ignatius von Loyola, Herder, Freiburg-Basel-Wien, Neuausgabe 2006

Josy BIRSENS sj
6. November 2016
Vum selwechten Auteur: